Aktualności

 

BILANS ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU 2020

 

INFORMACJA NR 1 ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU 2020

 

INFORMACJA NR 2 ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU 2020

 

Rachunek zysków i strat jednostki ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU 2020

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU 2020