Aktualności

W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Kubusia Puchatka. 🧸🍯

W ubiegającym już tygodniu tworzyliśmy zimowe prace plastyczne . 🌨

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚĆ


Żłobek Gminny w Drezdenku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Gminnego w Drezdenku

Data publikacji strony internetowej: data-publikacja 2020-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   data-aktualizacja 2021-07-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
- brak tekstów alternatywnych do grafik,
- mapy są wyłączone z obowiązku dostępności cyfrowej.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację poddano przeglądowi dnia 2023-03-15
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- wyróżnienie odnośników;
- możliwość zmiany wielkości czcionki i kontrastu;
- możliwość zmiany odstępów między znakami;
- widoczny focus.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Dorota Szymańska, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także telefonicznie:  795-939-808.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Siedziba: Żłobek Gminny w Drezdenku, ul. Mickiewicza 4a, 66-530 Drezdenko.  
Miejsca parkingowe: przed budynkiem żłobka znajduje się parking ogólnodostępny, gdzie zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wzdłuż ulicy Mickiewicza znajdują się także wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te zostały oznaczone.  

Dostępność wejścia: dojęcie do drzwi wejściowych nie posiada barier architektonicznych. Do żłobka prowadzi jedno wejście główne. Drzwi są szerokie, przy drzwiach zamontowano dzwonek.

Dostępność Komunikacyjna: pomieszczenia żłobka znajdują się na parterze, gdzie została zapewniona pełna dostępność komunikacyjna. Biuro znajduje się na I piętrze w budynku. W budynku zamontowano platformę przyschodową ułatwiająca komunikację wewnątrz budynku (na I piętro) osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Dodatkowo w holu budynku zamontowano domofon z kamerą, który ułatwia komunikację z poszczególnymi salami. Na poszczególnych kondygnacjach nie ma progów. Zapewniona jest pełna dostępność do wszystkich pomieszczeń. W holu budynku znajduje się dostosowana toaleta do potrzeb osób niepełnosprawnych. W toalecie zamontowano także przycisk alarmowy. W budynku znajdują się oznakowane wyjścia ewakuacyjne.
Obiekt wyposażony jest w instalację automatycznego wykrywania pożaru oraz sieć przycisków do alarmowania. W przestrzeniach komunikacyjnych zastosowano oświetlenie ewakuacyjne, a także podświetlane znaki wskazujące kierunek ewakuacji.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
- napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
- wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 - INFORMACJA O BRAKU DOSTĘPNOŚCI

 - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 - Raport o stanie zapewnienia dostępności

 - Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Link do dokumentów werja word w linku poniżej:

- Dokumenty word

W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Słomki. 🥤

 

 

Wesołych Świąt🎁🎆

Święta Bożego Narodzenia już lada dzień .🎄

Dziękujemy Wszystkim za wspólne kolędowanie! Niech dźwięki naszych pastorałek wprawią Państwa w świąteczny nastrój,wywołają uśmiech i rozgrzeją serca.
🎄🌠⭐
Zdrowych Wesołych Świąt!

Coraz bliżej Święta, coraz bliżej święta… 🎄

Kolędowanie przygotowania  🎄 🎁❤️ ⭐️

 

Akcja dla zwierząt ❤❄

 

…Życzymy sobie i wam ❤❄

Prezenty dla Domu Dziecka ❤❄

Podkategorie