Aktualności

Miniony tydzień był dla nas bardzo radosny☀️

Pracowite Promyczki nie tylko w Żłobkukissembarassed

Przedświąteczny czas w Żłobku laughing

Wesołych Świąt ??️?

            Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.zlobekpromyczki.pl

Żłobek Gminny w Drezdenku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Gminnego w Drezdenku

 • Data publikacji strony internetowej:  11.2021
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:    16.11.2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

W Żłobku Gminnym w Drezdenku w dniu 23.02.2021 r. przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. strna internetowa  http://www.zlobekpromyczki.pl/ spełnia wymagania. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Tingtun Checker, z którego wynika, że strona internetowa  http://www.zlobekpromyczki.pl/  spełnia wymagania w  99,12%

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 13.09.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 09.2021

       Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Żłobka Gminnego w Drezdenku.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Dostępność architektoniczna

 

Żłobek Gminny w Drezdenku prowadzi działalność w budynku przy ul. Mickiewicza 4A w Drezdenku. Budynek mieści się na jednym poziomie, na parterze, prowadzi do niego jedno wejście. Drzwi są szerokie, przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, ułatwia to wjazd dla wózków. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się w holu, jest łatwo dostępna i przestronna znajduje się w niej również przycisk alarmowy. W holu budynku jest domofon z kamerą, która ułatwia połączenie z  poszczególnymi salami. Na każdej sali znajduje się wyjście ewakuacyjne, jest ono płaskie, nie ma żadnych progów co stanowi ułatwienie dla osób poruszających się na wózkach, podłogi są w kolorach neutralnych.

Brak w budynku urządzeń wspomagających osoby ze schorzeniami słuchu. Obiekt wyposażony jest w instalację automatycznego wykrywania pożaru oraz sieć przycisków do alarmowania.

 Deklaracja dostepności

 

Zmiany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Wiosna , wiosna, wiosna ach to Ty!

Miniony tydzień minął nam w Żłobku bardzo pracowicie.

Nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. Zapraszamy do artykułu i fotorelacji.

W Naszym Żłobku dbamy by posiłki były zdrowe i uczyły dzieci od najmłodszych lat dobrych nawyków żywieniowych???

Podkategorie