Projekty

                       Żłobek Gminny ,,Promyczki'' w  Drezdenku instytucja dofinansowana ze środków budżetu państwa, Programu Maluch +
                                                                         

Gminie Drezdenko udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 2 135 573,82 zł na funkcjonowanie żłobka, wartość całego projektu wynosi 2 512 439,79 zł.

Głównym założeniem projektu jest powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli na utrzymanie bieżącej działalności żłobka, w tym koszty zatrudnienia personelu, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia, koszty eksploatacji budynku, zakup środków czystości i higienicznych, szkolenia dla personelu.

Zadania przewidziane w projekcie, mają na celu zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców naszej gminy, możliwość realizacji zajęć sensorycznych wspierających rozwój psychomotoryczny dzieci do lat 3, stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pobytu, rozwoju umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji przedszkolnej.

Żłobek Gminny promyczki w  Drezdenku instytucja dofinansowana ze środków budżetu państwa, Programu Maluch +
                                                                       

Gmina Drezdenko zrealizowała projekt „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko”. Powstały dwa wyniesione przejścia na ulicy Okrężnej, próg zwalniający wyspowy na ulicy Szkolnej oraz przejście dla pieszych na ulicy Mickiewicza.  Informacje o projekcie na fanpage’u

https://www.facebook.com/Bezpieczne-przej%C5%9Bcia-krok-po-kroku-Drezdenko-105434604833913/