Zmiany w opłatach za pobyt dziecka w Żłobku Gminny w Drzedenku od 01.09.2022r.

Uchwała nr LXIII/404/2022

 

 

Uchwała nr LXIII4052022.pdf

 

Pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Drezdenku jest odpłatny. Na łączną wartość opłat za pobyt dziecka w Żłobku składają się:

 1)  miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku (czesne) 400zł,

 2)  opłata za wyżywienie dziecka -ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości nie większej 15,-zł.

 3)  opłata za wydłużony ponad 10 godzin dziennie wymiar opieki nad dzieckiem - 2zł nadgodzina

 

Opłaty ustalane są na podstawie Uchwały nr XXXIV /179/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobkach utworzonych przez Gminę Drezdenko.

W przypadku nowelizacji lub uchylenia ww. uchwały wysokość opłat ustalona zostaje na podstawie obowiązujących przepisów aktów prawa miejscowego.

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku dla posiadacza Karty Dużej Rodziny ustala się zmniejszając o 10% kwotę wymienioną w § 5 pkt 1.