Rekrutacja 2021/2022

 

Karta upoważnienia dziecka

Procedury COVID19

PROJEKT UMOWY

Załacznik do umowy Nr 2 wypowiedzenie oświadczenia usug

ZAŁCZNIK NR 1 DEKLARACJA GODZIN

ZAŁĄCZNIK nr 1-Deklaracja uczestnika projektu

ZAŁĄCZNIK nr 2 -Oświadczenie uczestnika projektu

ZAŁĄCZNIK nr 3 Metryczka PROJEKT

 

 

  1.  Proszę o wydruk wszystkich dokumentów w kolorze.

           Osoby mające problem z wydrukowaniem dokumentów, mogą zgłosić zapotrzebowanie i odebrać niezbędne dokumenty w siedzibie Żłobka.

       2. Umowę prosimy wydrukować w 3 egzemplarzach, podpisanie umowy - oboje rodziców.

       3. Deklarację uczestnika projektu, oświadczenie uczestnika projektu, metryczka – podpisuje jeden rodzic uczestnik projektu.

       4. Wszystkie strony dokumentów podpisane lub zaparafowane. Przypominamy, że przed podpisaniem umowy dostarczyć należy wraz z dokumentami aktualne zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia, lub Zaświadczenia z Urzędu Pracy o             okresie zarejestrowania jako osoba bezrobotna, lub w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów zaświadczenie dla osób biernych zawodowo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( wniosek US7 ).