Polityka Ochrony Dzieci w Żłobku Gminnym w Drezdenku

 

 

Polityka Ochrony Dzieci w Żłobku Gminnym w Drezdenku

 

 

                                      RODO/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna facebook

 

 

 

 

                                                                                    Rekrutacja 2023/2024

 

Drodzy Rodzice, 1 marca br. rusza rekrutacja do Żłobka Gminnego w Drezdenku na rok  2023/2024.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na postępowanie rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym.

Niezbędne dokumenty w zakładce REKRUTACJA

 

UWAGA! Osoby, które złożyły dokumenty wcześniej i znajdują się na liście rezerwowej, zobowiązane są do ponownego złożenia dokumentów w wymaganym terminie.

Zgłoszenia można składać w siedzibie Żłobka, w zaklejonych i opisanych kopertach „Rekrutacja”.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne można pobrać w linku podanym poniżej.

 

Link do dokumentów

 

!!!!   Przypominamy, że przed podpisaniem umowy dostarczyć należy wraz z dokumentami aktualne zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.