Drodzy Rodzice, 1 marca br. rusza rekrutacja do Żłobka Gminnego w Drezdenku na rok szkolny 2022/2023.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na postępowanie rekrutacyjne zgodnie z poniższym harmonogramem.
UWAGA! Osoby, które złożyły dokumenty wcześniej i znajdują się na liście rezerwowej, zobowiązane są do ponownego złożenia dokumentów w wymaganym terminie.
Zgłoszenia z niekompletnym zestawem dokumentów nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia można składać w siedzibie Żłobka, w zaklejonych i opisanych  kopertach ,,Rekrutacja".
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne można pobrać w linku podanym poniżej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------