RAMOWY PLAN DNIA W ŻŁOBKU GMINNYM PROMYCZKI

 

6.00 – 8.15     Schodzenie się dzieci do żłobka, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

8.15 – 8.30      Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności

                        samoobsługowych.

8.30 – 9.00      Śniadanie

9.00 – 10.45     Realizacja zadań edukacyjnych, zabawy rytmiczno – ruchowe, praca z bajką, zajęcia adaptacyjne, zabawy w kącikach zainteresowań

                         lub na świeżym powietrzu.                        

10.45 – 11.00   Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności

                         samoobsługowych.

11.00 – 11.30   Obiad – II danie.

11.30 – 13.15   Zajęcia wyciszające. Czas na relaks i odpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Czytanie bajek. Odpoczynek na leżakach.

13.15 – 13.30    Przygotowanie do obiadu I danie, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności

                          samoobsługowych.

13.30 – 13.45    Zupka – I danie.

13.45 - 14.30     Ćwiczenia indywidualne z dziećmi ,dostosowane do ich możliwości, zabawy ruchowe, muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne.

14.30 - 15.00     Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności

                           samoobsługowych. Podwieczorek

15.00 - 16.00     Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domów.