RAMOWY PLAN DNIA W ŻŁOBKU GMINNYM PROMYCZKI

 

 

 

6.00-8.15      Schodzenie się dzieci do żłobka, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

8.15-8.30        Przygotowanie do śniadania- czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

8.30-9.00       Śniadanie.

9.00-10.15     Realizacja zadań edukacyjnych, zabawy rytmiczno - ruchowe, praca z bajką, zajęcia adaptacyjne, zabawy w kącikach zainteresowań lub na świeżym

                       powietrzu.

10.15-10.30   Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

10.30-10.45     Obiad – II danie.

10.45-13.15   Zajęcia wyciszające. Czas na relaks i odpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Czytanie bajek. Odpoczynek na leżakach.

13.15-13.30   Przygotowanie do obiadu I danie, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności

                       samoobsługowych.

13.30-13.45   Zupka – I danie

13.45-14.30   Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, zabawy ruchowe, muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne.

14.30-15.00  Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności

                       samoobsługowych.

                       Podwieczorek.

15.00-16.00   Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domów.